Hepatitis

ໄວຣັສຕັບອັກເສບ ( Hepatitis )

✽ ໄວຣັສຕັບອັກເສບແມ່ນຫຍັງ ? ອາການທີ່ຕັບມີການອັກເສບເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກໍາຈັດສານຜິດຈາກຢາຕ່າງໆ,ຊ່ວຍສ້າງນໍ້າດີ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງສະສົມວິຕາມິນສໍາລັບຮ່າງກາຍນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ໜ້ອຍລົງ ໄວຣັສທີ່ທໍາລາຍຕັບມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ທີ່ມັກພົບຫຼາຍແມ່ນ ໄວຮັສຕັບຊະນິດ ເອ, ບີ, ແລະ ຊີ ( Hepatitis A virus, Hepatitis ... Read More