ຮັບຢາ PrEP ໄດ້ຢູ່ໃສ


(Pre-exposure Prophylaxis) (PrEP) ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອ HIV. ໂດຍການກິນຢາເປັນປະຈໍາທຸກໆມື້. PrEP ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທາງ​ເພດ​ຂອງ​ທ່ານ​. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ PrEP ບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນແບບ 100% ຄວນໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຮັບຢາ PrEP