PrEP

ຮັບຢາ PrEP ໄດ້ຢູ່ໃສ

(Pre-exposure Prophylaxis) (PrEP) ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອ HIV. ໂດຍການກິນຢາເປັນປະຈໍາທຸກໆມື້. PrEP ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທາງ​ເພດ​ຂອງ​ທ່ານ​. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ PrEP ບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນແບບ 100% ຄວນໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຮັບຢາ PrEP ... Read More

CHEMSEX ແມ່ນຫຍັງ?

Chemsex  ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ສໍາຫຼັບ ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຂອງສາຍປາຕີ້ Chemsex ແມ່ນການໃຊ້ຢາເສບຕິດໃນເວລາການຮ່ວມເພດ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນກ່ອນ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງການຮ່ວມເພດ. ເຊິ່ງແຜ່ຫຼາຍໃນບັນດາກຸ່ມຊາຍຮັກຊາຍ ( MSM ) ທົ່ວໂລກ ມີຕັ້ງແຕ່ໄວລຸ້ນໄປເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ນິຍົມຈັດປາຕີ້ ( Party ) ເພື່ອເສບຢາ ແລະ ... Read More

ກິນ PrEP ແບບ ໃດທີ່ເໝາະກັບທ່ານ ( Daily ແລະ On Demand )

ໜຶ່ງທາງເລືອກໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນແມ່ນການໃຊ້ຢາ PrEP, ເປັນຢາປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ, ກ່ອນທີ່ຈະມີເພດສໍາພັນແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວິທີກິນ PrEP ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ປັດຈຸບັນມີສອງປະເພດຂອງການກິນຄື: Daily PrEP  (ປະຈໍາວັນ) ແລະ On-demand PrEP  (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ). ແຕ່ທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກິນ PrEP ບໍ່ວ່າໃນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອ HIV ໃນເລືອດກ່ອນ ຖ້າຜົນກວດເລືອດບໍ່ຕິດເຊື້ອ ... Read More

ຢາທີ່ສາມາດຕ້ານເຊື້ອ HIV : PEP ແລະ PrEP

ເອດ ຫຼື ເຊື້ອ HIV ຍັງເປັນໂຣກທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈຈົນສາມາດຜະລິດຢາທີ່ສາມາດປ້ອງກັນເຊື້ອນີ້ໄດ້ແລ້ວ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ PEP ແລະ PrEP +PEP ຫຍໍ້ມາຈາກ (Post-Exposure Prophylaxis) ເປັນຢາ​ຕ້ານ​ໄວ​ຣັດ​ HIV ແບບ​ສຸກ​ເສີນເຊິ່ງຢາ​ນີ້​ຈະ​ຈ່າຍໃຫ້​ແກ່ ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ເພດ​, ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້ປ້ອງ​ກັນ​ກັບ​ຄົນ​ແປກ​ໜ້າ​,​ຖົງ​ຢາງ​ຮົ່ວ ​ຫຼື​ ຖົງ​ຢາງ​ຫຼຸດ​ລະຫວ່າງ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ ​​ແລະ ອື່ນໆທີ່ສົງໄສວ່າໄດ້ຮັບເຊື້ອ HIV ແລະ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ​ສຸດ​​ຈະ​ຕ້ອງ​ກິນຢາ​ນີ້ ຢ່າງ​ໄວ​ທີ່ສຸດ​ ພາຍ​ໃນ​ເວລາ​ 72 ຊັ່ວ​ໂມງ​ ແລະ ​ຈະ​ຕ້ອງ​ກິນ​ຢາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເປັນ​ເວລາ​ 28 ມື້​ ... Read More