Hepatitis B

ການນຳໃຊ້ສານເສບຕິດກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊື້ອ HIV ໄດ້ແນວໃດ?

ການນໍາໃຊ້ສານເສບຕິດແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນຕໍໃນການແຜ່ເຊື້ອ HIV ການ​ໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນສາມາດສົ່ງເຊື້ອ HIV, ພະຍາດຕັບອັກເສບ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດກິດຈະກໍາທາງເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຫຼາຍບໍ່ຈຶ່ງສາມາດກິນຢາຕ້ານໄວຣັດໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ ສັກສານເສບຕິດແລ້ວຕິດ ການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອ HIV ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍເມື່ອພວກເຮົາໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນ, ນອກນັ້ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແລະ C, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ. ... Read More

ໄວຣັສຕັບອັກເສບ ( Hepatitis )

✽ ໄວຣັສຕັບອັກເສບແມ່ນຫຍັງ ? ອາການທີ່ຕັບມີການອັກເສບເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກໍາຈັດສານຜິດຈາກຢາຕ່າງໆ,ຊ່ວຍສ້າງນໍ້າດີ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງສະສົມວິຕາມິນສໍາລັບຮ່າງກາຍນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ໜ້ອຍລົງ ໄວຣັສທີ່ທໍາລາຍຕັບມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ທີ່ມັກພົບຫຼາຍແມ່ນ ໄວຮັສຕັບຊະນິດ ເອ, ບີ, ແລະ ຊີ ( Hepatitis A virus, Hepatitis ... Read More

ພະຍາດຕັບອັກເສບຊະນິດ B ແມ່ນຫຍັງ ?

ພ​ະ​ຍາດ​ຕັບ​ອັກ​ເສບ​ຊະ​ນິດ B ແມ່ນ​ຊື່​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ ແລະ ​ຊື່​ຂອງ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ທີ່ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​​ກໍ່ຂຶ້ນ ພະ​ຍາດ​ຕັບ​ອັກ​ເສບ​ຊະ​ນິດ B ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ເກີດ​ເຈັບ​​ປ່ວຍ​ຂຶ້ນ​ມາ ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ອາ​ການນີ້​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ; ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນຢາເສບ​ຕິດ​, ສານ​ເຄ​ມີ​ບາງ​ປະ​ເພດ ​ແລະ ​ເຊື້ອ​ໄວຣັ​ສ​ຊະ​ນິດ​ອື່ນ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ອາ​ການນີ້​ໄດ້ເຊັ່ນ​ກັນ. ຕັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ທ່ານເມື່ອ​ມັນ​ເກີດ​ເສັຍ​ຫາຍ​ຂຶ້ນ​ມາ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ດີ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ ​ແລະ​ ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໄດ້ພະ​ຍາດ​ຕັບ​ອັກ​ເສບ​ຊະ​ນິດ B ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ​ເອີ້ນ​ວ່າ ເຮັບ​ບີ ... Read More